RENSNING AF TAGRENDER OG NEDLØBSRØR:

HS Multiservice

             Når hjælpen er nær…….

Rens dine tagrender i tide og undgå skader på eller i dit hus.

 

Årsagen til stoppet tagrender kan skyldes mange ting, men den hyppigste årsag til, at tagrenden og nedløbsrøret stopper, er blade som falder af  fra træerne og derved blokerer så vandet ikke kan løbe væk fra huset.

Der kan opstå alvorlige skader på dit hus til følge.

 

En fyldt eller tilgroet tagrende kan give alvorlige skader på dit hus, vand og fugtskade og de skal derfor efterses mindst en gang om året for, at undgå disse.

 

Taget modtager store mængder vand og sne hvert år og virker tagrenden ikke vil vandet løbe ud over kanten, det vil så løbe ned på dit træværk og facaden. Ved længere tids påvirkning af vandet fra den tilstoppet tagrende, give råd i tagudhæng, skader på dine vinduer og facade.

 

Vandet fra tagrenden skal kun løbe en vej, nemlig i kloakken

Nedenfor er opsat et priseksempel.

 

Priseksempel:

 

Rensning af 2 x 15 meter rende.

Højde optil 3 meter

Stige

Bortkørsel af affald.

 

Pris  ex. moms: kr. 550,00